Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 158/D25 Phan Anh, Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

Số điện thoại: 0911.388.279

Email: nguyenhuutin262@gmail.com